XƯỞNG CAFE

Sinh tố bơ

45,000 ₫

500 grams

Phong Phú, Sáng Tạo

Freeze Việt Quất

45,000 ₫

500 grams

Phong Phú, Sáng Tạo

Cafe Hạt Dẻ Sữa Dừa

40,000 ₫

500 grams

Phong Phú, Sáng Tạo

Cafe Tươi ( Nâu )

25,000 ₫

500 grams

Phong Phú, Sáng Tạo

Cóc ép

35,000 ₫

500 grams

Phong Phú, Sáng Tạo

Dứa ép

35,000 ₫

500 grams

Phong Phú, Sáng Tạo