Về chúng tôi xưởng cafe

Câu chuyện thương hiệu

14:19 - 19/11/2020

Cửa hàng đầu tiên của Xưởng được khai trương vào năm 2013, tại con phố Nguyễn Khang và trở thành một trong quán cà phê mộc đầu tiên ở Hà Nội.

Xem thêm